-
1
ביצה
2
התעוררות
3
סקרנות
4
ביטחון
5
תיאבון
6
תעופה