Answer: 

מערכת הגמישות החכמה שלנו תדע להמליץ לכם על הנכסים שאינם מתאימים במאה אחוז למאפייני החיפוש שלכם אבל כאלו שעדין יכולים מאוד להתאים! כך, המערכת מרחיבה את תוצאות החיפוש ומאפשרת גמישות במציאת הבית החדש.

FAQ Category: 
-
1
ביצה
2
התעוררות
3
סקרנות
4
ביטחון
5
תיאבון
6
תעופה