Answer: 

כאשר משתמש חדש נרשם למערכת הוא נכנס לאזור אישי. באזור האישי ניתן לנהל את החיפוש על ידי הקמת מחברות חיפוש. פשוט מכניסים את כל הפרטים שחשובים בחיפוש הנכס. מהרגע הזה, המערכת מאתרת את כל הנכסים הרלוונטיים במאגר הנכסים ומכניסה אותם באופן אוטומטי לתוך המחברת. המחברת תתעדכן אוטומטית עם כל נכס חדש שייכנס לאתר ותשלח התראה ישירות לכתובת המייל שלך, כדי להתעדכן תמיד בנכסים החדשים ביותר.

FAQ Category: 
-
1
ביצה
2
התעוררות
3
סקרנות
4
ביטחון
5
תיאבון
6
תעופה